Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφάσεων 294/2019, 332/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 294_2019 ΩΑΣ17ΛΗ-ΚΕΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ 332_2019 ΨΕ9Ν7ΛΗ-ΟΑ2

Σχολιάστε