Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφ. 300/2019, 301/2019, 302/2019, 305/2019, 317/2019, 329/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2019 Ψ7Μ77ΛΗ-ΜΟΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 301_2019 ΨΡ7Η7ΛΗ-1ΜΖ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 302_2019 ΩΗ4Φ7ΛΗ-9ΒΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ 305_2019 67Ν17ΛΗ-8ΨΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 317_2019 ΩΟΟ77ΛΗ-Ζ7Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 329_2019 Ω7037ΛΗ-Ρ1Ν

Σχολιάστε