Απόρριψη Αιτήματος Χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης για Επέκταση – Εκσυγχρονισμό στην Μονάδα Συλλογής & Επεξεργασίας Διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), Ανακύκλωσης & Εμπορίας Μεταλλικών Υπολειμμάτων (scrap) στην Εταιρεία “ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ A.Ε”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την απόφαση Απόρριψη αιτήματος χορήγησης Άδειας εγκατάστασης για επέκταση – εκσυγχρονισμό στην Μονάδα συλλογής & επεξεργασίας διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), Ανακύκλωσης & εμπορίας μεταλλικών υπολειμμάτων (scrap) στην εταιρεία “ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ A.Ε”. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε