Απόφασης ∆ιακοπής λειτουργίας της µονάδας κοπής και διάλυσης αυτοκινήτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων της εταιρείας ΓΛΥΚΑΣ SCRAP Ε.Π.Ε

Ανάκληση της υπ’ αρ. 2769/Φ14/3128/1-6-2012 Απόφασης ∆ιακοπής λειτουργίας της µονάδας κοπής και διάλυσης αυτοκινήτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων της εταιρείας ΓΛΥΚΑΣ SCRAP Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην θέση ‘Σχοινέζα Αυλίδος’ του ∆ήµου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας.

Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου  Τηλ:2221353403 Fax:2221353451

Email:arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε