Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών με δραστηριότητα «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Α.Ε.Ε.Κ. (εργασία R5, R12 και R13) » του φορέα με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. Μ.Ι.Κ.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Θέση «Κεραμίδεζα» της Δ.Ε. Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Π. Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας