Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 4,2084 MW του φορέα με την επωνυμία «IRIDA 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΔΑΦΝΟΥΛΑ» της Τ.Κ. Καλλιθέας Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΨΤ9Δ7ΛΗ-Σ0Ξ (ΔΑΦΝΟΥΛΑ)