Π.Ε.Βοιωτίας: Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,0 MW στη θέση «ΖΑΧΑΡΟΥ» Δ.Κ. Βαγίων της Δ.Ε. Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Π. Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΤΟΡΕΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.

ΨΠ7Ε7ΛΗ-18Π