Π.Ε.Βοιωτίας: Απόφαση Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για τη δραστηριότητα “Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένης Μονάδας ΣΗΘΥΑ με καύση Φυσικού Αερίου ισχύος 1,0 MW ως συνοδό έργο σε θερμοκήπιο” της εταιρείας «ΚΑΡΤΣΑ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΛΑΚΚΑ ή ΓΚΟΡΙΤΣΑ ή ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Δ.Ε Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας