Π.Ε.Βοιωτίας: Aπόφαση Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 5,27 MW του φορέα με την επωνυμία ΘΗΒΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε. στη θέση «Βατερή ή Μεσοβούνι» της Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΔ327ΛΗ-6ΩΒ