Απόφαση Υπαγωγής και εφαρμογής τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,95 kW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨Α.Π.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΚΧ1 Τεμ. 760 εντός ΣΑΑΚ Παύλου¨ της Τ.Κ.Παύλου, της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΘΜΑ7ΛΗ-ΓΒΙ

Σχολιάστε