Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τον « Ορισµό µελών του Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε