Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-COVID-ΠΕΠ-ΠΣΕ_6ΤΓΕ7ΛΗ-3ΔΕ

Σχολιάστε