Απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για χρονικό διάστημα έως και 13 Ιανουαρίου 2025