Απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για χρονικό διάστημα έως και 03 Αυγούστου 2023