Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ευρυτανίας: Απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγράφων