Απόφαση ορισμού άμισθου Συμβούλου στην Π. Ε. Φωκίδας

ΩΝ2Ξ7ΛΗ-ΡΨΤ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ_ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχολιάστε