Απόφαση γνωστοποίησης περί ματαίωσης εκλογών για την ανάδειξη μελών Τοπικού Συμβουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας

48449_913_2019

Σχολιάστε