Απόφαση γνωστοποίησης διενέργειας εκλογών στην Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου του Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας

35153_669_2019

Σχολιάστε