Χορήγηση άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα, σε υφιστάμενη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ουσιών σε πρωτογενείς μορφές ιδιοκτησίας της εταιρείας “AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε.” (ΠΡΩΗΝ ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Ανάκληση της υπ’ αρ. 291/Φ14/185/15-1-2015 Απόφασης για χορήγηση Άδειας
λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα, σε υφιστάμενη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ουσιών
σε πρωτογενείς μορφές μέσω αντιδράσεων πολυμερισμού, αποθήκευσης και διακίνησης
χημικών ουσιών, ιδιοκτησίας της εταιρείας “AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε.” με
δ.τ. : “AKFA Ι.Κ.Ε.” (ΠΡΩΗΝ ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

Τηλέφωνο : 2221-3-53403     Fax : 2221-3-53451

email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε