Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας απαγόρευσης κυκλοφορίας αντιπυρικής περιόδου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021