Π.Ε.Βοιωτίας: Απόφαση 2ης τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 464/115355/22-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΧΔΓ7ΛΗ-1Δ7) Απόφασης Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,4 MW του φορέα με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ στη θέση «Λάκκα» της Τ.Κ. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας

ΨΛΙΨ7ΛΗ-9ΕΑ

Σχολιάστε