Απάντηση της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στην Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας για το κλείσιμο του καταστήματος στην Άμφισσα

Απάντηση απέστειλε στην Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή ο προϊστάμενος Δ/νσης Πωλήσεων Λιανικής Σταθερής και Κινητής κος Κωνσταντίνος Βούζας, σχετικά με την επιστολή διαμαρτυρίας που είχε αποστείλει στις 31 Ιανουαρίου 2014 στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας καθώς και στον Διευθυντή του Ο.Τ.Ε. αναφορικά με το κλείσιμο του εμπορικού καταστήματος του Ο.Τ.Ε. Άμφισσας το οποίο είναι και το μοναδικό στο Νομό. Η απάντηση αναφέρει τα κάτωθι:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου

Σχολιάστε