Ανάρτηση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Τεχν.Ζωικής Παραγωγής, ΥΕ Εργατών καθώς και ΠΕ Κτηνιατρών και των πινάκων απορριπτόμενων υποψηφίων ΤΕ Τεχν.Ζωικής Παραγωγής και ΥΕ Εργατών

Ανάρτηση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής, ΥΕ Εργατών καθώς και ΠΕ Κτηνιατρών και των πινάκων απορριπτόμενων υποψηφίων ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής και ΥΕ Εργατών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Τεχν. Ζωικής Παραγωγής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Εργατών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιατρών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτόμενων υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Τεχν.Ζωικής Παραγωγής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτόμενων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Εργατών

Σχολιάστε