Ανάρτηση πίνακα κατάταξης βαθμολογίας υποψηφίων της ΣΟΧ1/2012 ανακοίνωσης,κλάδου ΠΕ Γεωπόνων

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης βαθμολογίας υποψηφίων της ΣΟΧ1/2012 ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,κλάδου ΠΕ Γεωπόνων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε