ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 Π.ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Νέα κατάταξη επιλαχόντων υποψήφιων νέων γεωργών του μέτρου 1.1.2. 2η πρόσκληση του Π.Α.Α. 2007-2013 Π.ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Πληροφορίες: Ζαζιας Δημήτριος 22213-53909, Στιβακτάκης Ιωάννης 22213-53917.

Πίνακας επιλαχόντων υποψηφίων

Σχολιάστε