Αποσπάσματα αποφάσεων απο το 1ο Πρακτικό της 07-01-2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΙΣΕ7ΛΗ-ΡΓΖ (ΘΕΜΑ 50)

66ΥΚ7ΛΗ-Θ19 (ΘΕΜΑ 52)