Ανανέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ λόγω προσθήκης νέων εργασιών

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3551/07 ανακοινώνει την
ανανέωση εγγραφής της επιχείρησης “ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ” απο το Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης ΤΗΛ:22213-53413 FAX:22213-53451

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε