Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Λόγω Αλλαγής Επωνυμίας “ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Λόγω Αλλαγής Επωνυμίας “ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”. Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκη τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο