Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης με θέμα: “ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που αφορά την “ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε