Π.Ε.Φωκίδας: Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021)

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 2021_9ΒΑΡ7ΛΗ-ΜΩΩ