Ανακοίνωση:”Ζημιές από τη χρήση glyphosate”

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ανακοινώνει τις ζημιές απο τη χρήση glyphosate. Πληροφορίες στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου υπεύθυνος κ. Κων/νος Τζελάς τηλ. 2221353920.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε