Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής -Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Κτηνιατρικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής. Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη με τηλ. 2221353740, 794.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Ανακοίνωσητο Παράρτημα αυτής και την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Σχολιάστε