Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Π.Ε. Εύβοιας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, το Παράρτημα αυτής και την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Σχολιάστε