Ανακοίνωση (ΣΟΧ 4/2021) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. (με έδρα τη Λαμία)

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 9/11/2021 έως και 18/11/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

 

ΩΣ917ΛΗ-Δ87 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4.2021