Ανακοίνωση πρόσληψης (2μηνης) Π.Ε Εύβοιας

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι(6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών για την κάλυψη , ενόψει της χειμερινής περιόδου, κατεπειγουσών , εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που μπορεί να προκύψουν λόγω χιονοπτώσεων , κατολισθήσεων , πλημμυρών κλπ.
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λ.Χαινά 93/Χαλκίδα- ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 19/12/2014 έως και 24/12 /2014 .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε