Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας λόγω κορωνοιού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ_signed

Σχολιάστε