Π.Σ.Ε.(Π.Ε.Φθιώτιδας)- Ανακοίνωση: Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων και ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και απορριπτόμενων υποψηφίων των ανωτέρω κλάδων

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων(κωδ.απασχ.107)

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών(κωδ.απασχ.109)

Πίνακας απορριπτόμενων υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων(κωδ.απασχ.107)

Πίνακας απορριπτόμενων υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών(κωδ.απασχ.109)