Ανακοίνωση: Εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο δρόμο οδού Κομποτάδες-Ν. Κρίκελλο – Γοργοπόταμο Π.Ε.Φθιώτιδας

“Μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο δρόμο οδού Κομποτάδες-Ν. Κρίκελλο –Γοργοπόταμο (μήκους 495,00μ. πλάτους 0,10μ και βάθους 0,50μ.) 

 Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα  με το άρθρο 8, της αριθ. 725/23/5-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5Β/05-01-2012).”

                     Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε