Ανακοίνωση:”Έναρξη ψηφιακής υπηρεσίας μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων)”

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2310) προβλέπεται η σύσταση “Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων”. Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων είναι έτοιμη και τίθεται σε λειτουργία. Πληροφορίες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου υπεύθυνη κ. Α. Καραντώνη τηλ. 2221353918.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε