Ανάκληση Απόφασης έγκρισης πράξης – Απένταξη νέου γεωργού δικαιούχου ενίσχυσης από το Υπόμετρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σχολιάστε