Ανακοίνωση:Ανάρτηση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων και Α΄ επικουρίας ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής καθώς και του πίνακα απορριπτόμενων υποψηφίων Α΄ επικουρίας κατηγορίας ΤΕ για την ΠΕ Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων και Α΄ επικουρίας ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτόμενων υποψηφίων Α΄επικουρίας κατηγορίας ΤΕ