ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΩΟ6Θ7ΛΗ-ΓΦΥ-1(ΣΟΧ1 2019)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019 _2_

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (1)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ1 2019 ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σχολιάστε