Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 3/2018 του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

 

ΩΩΩ67ΛΗ-ΡΚΕ

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 9/8/2018 έως και 14/8/2018

Σχολιάστε