Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO III για την Βιομηχανία “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.”

ΣΕΒΕΖΟ ΄΄ΤΕΡΝΑ A.E΄΄-ΑΚ (1)

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (2) (3)