Ανακοίνωση υπ αριθμ. 4/2018 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Φθιώτιδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ04 2018-7Α6Ε7ΛΗ-Τ4Ε-1

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14/11/2018 έως και 20/11/2018