Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών στην Π.Ε.Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο 2019

6ΠΝ67ΛΗ-7Φ5

 

                      Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Απο 12/2/2019 έως και 15/2/2019

Σχολιάστε