Π.Ε.Φθιώτιδας: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. 4/2019 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ 23 12 2019 Ω4Ξ27ΛΗ-ΣΗΡ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από Τρίτη 24/12/2019 έως και Τρίτη 31/12/2019.