Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας

      Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας – Τμήμα Κτηνιατρικής με έδρα το Καρπενήσι, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από: 14/03/2013 έως και 26/03/2013

Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης: ΑΔΑ: ΒΕΔ27ΛΗ-Μ6Ι
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Γαΐλα
Τηλ.: 2237350719

Σχολιάστε