Ανακοίνωση αίτησης Παρόχου Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων για άδεια διέλευσης

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, σύμφωνα με την 725/23/5-1-2012 ΚΥΑ (“Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Eπικοινωνιών”) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 8, δημοσιοποιεί την Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, που υπέβαλε Πάροχος Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προκειμένου να του χορηγηθεί η Άδεια Διέλευσης του Δικτύου του από το Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων του Νομού Ευβοίας.

Η παρούσα παραμένει αναρτημένη επί 15ήμερον προκειμένου να ενημερωθούν και λοιποί Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που τυχόν ενδιαφέρονται να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

(Πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. Αρμόδιος: Ελ. Βασιλείου
(τηλ. 22213 53836, fax: 22213 53851).

Κατεβάστε την αίτηση

Δείτε τον χάρτη

Σχολιάστε