Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενεργεία Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2018”

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΑ

Σχολιάστε